[Lords Mobile] khuyến mãi 20% Kim Cương Xanh khi nạp qua kênh Gamota (21/9/2022 đến 23/9/2022)

Khuyến mại 20% Kim Cương Xanh khi nạp qua kênh Gamota.

Nhận ngay 20% Kim Cương Xanh khi nạp game Lords Mobile qua hệ thống của NPH Gamota.

Thời gian: Từ 12:00 trưa ngày 21/9/2022 đến 12:00 trưa ngày 23/9/2022

Link nạp:   nap.gamota.com/lm

Nạp qua ứng dụng Appota:   https://vi.appota.com/

Kim Cương Xanh được sử dụng để mua các sản phẩm trong trò chơi.

Lưu ý: Áp dụng với các giá trị từ 20.000 đồng đến 5 triệu đồng

Trang chủ:   https://lordsmobile.gamota.com