SỰ KIỆN ƯU ĐÃI SERVER MỚI 8/4-9/4

🔥Phạm vi: S84 Trần Lưu
⏳Thời hạn: 10h 8/4 đến 23h59/9/4
⛩N.ạ.p. ingame 100K-999K VND: ,Gói thẻ thần tướng *2, linh đan*500, đồng tước lệnh*500, đá đột phá *100, đá tinh luyện*100 200 vạn lương, 200 vạn xu.
⛩N.ạ.p. ingame 1000K-1999K: Trân thú kỳ lân tinh hồn*100, linh đan*1000, gói thẻ thần tướng*3, đá cường hóa *200, trận kỳ*200, 300 vạn lương, 300 vạn xu.
⛩N.ạ.p. ingame 2000K: Tinh hồn Tam vĩ Tuyết hồ*100, giác tỉnh đan*200, gói thẻ thần tướng*5, Đá đột phá *300, Bổ thiên thạch *300, Sách binh pháp*300, đá tinh luyện*300.
⏳Lưu ý: quà sẽ gửi cho người chơi trong vòng 48h kể từ khi sự kiện kết thúc.

Bài viết liên quan

【TỔNG HỢP】 CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐUA TOP MÁY VÀ CỤM MÁY CHỦ LIÊN THÔNG (CỤM S1- CỤM S4, CỤM S7- CỤM S37, CỤM S49 – CỤM S55, S73-S74)

Linh Nhi xin gửi đến các chúa công chuỗi sự kiện đua top cực hấp dẫn dành cho các máy chủ và cụm máy chủ liên thông. Dành cho cụm máy chủ...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 11/05/2021

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI SƠN DƯƠNG

Máy Chủ Mới  – Sơn Dương– S88 Mở 10h00 Ngày 6/5  Chỉ cần đăng nhập máy chủ mới, nhận ngay  Tam Đại Thần tướng: Lục Tốn, Lưu Bị, Vô song C...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 07/05/2021

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI – THÁI SƠN

Máy Chủ Mới  –Thái Sơn– S87 Mở 10h00 Ngày 29/4  Chỉ cần đăng nhập máy chủ mới, nhận ngay  Tam Đại Thần tướng: Lục Tốn, Quách Gia, Vô song...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 30/04/2021

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI – ĐÔNG QUẬN

Máy Chủ Mới  –Đông Quận– S86 Mở 10h00 Ngày 22/4  Chỉ cần đăng nhập máy chủ mới, nhận ngay  Tam Đại Thần tướng: Lục Tốn, Quách Gia, Vô son...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 23/04/2021

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI – TẾ ÂM

Máy Chủ Mới  –Tế Âm– S85 Mở 10h00 Ngày 15/4  Chỉ cần đăng nhập máy chủ mới, nhận ngay  Tam Đại Thần tướng: Lục Tốn, Quách Gia, Vô song Tr...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 16/04/2021