[TỔNG KẾT] GIẢI ĐẤU CHÂN MỆNH THÁNH TỬ – MÙA 2

Linh Nhi xin được gửi đến quý vị chúa công bảng điểm tích lũy 4 ngày đầu giải đấu Chân Mệnh Thánh Tử.

⏰Ngày 23/8

23/8 Cụm 1: S1 đến S99 Cụm 2: S100-S135 Cụm 3: S136 đến S147 Cụm 4: S148 đến S152
Top 1 [S41]Rực Lửa [S111]Nổ Vỡ Đầu [S141]LỠ Tào Tháo
Top 2 [S48]Thien Trung [S111]Ghost69 [S139]Minhchủ87 vithoibeo
Top 3 [S68]thanhnien [S124]LÃO ĐẠI [S141]bin36a Tony
Top 4 [S39]Quan vũ [S101]lethanhtai [S147]SONY68 Vô Cực
Top 5 [S5]Gà Pro [S105]Le Hoa [S139]Tiger nâu MiemT
Top 6 [S85]ducnv [S119]Anh Cường [S141]Bạch Đế tửđộc
Top 7 [S16]Bông Bờm [S119]bố già [S144]Thạch Hạo kkkkkk
Top 8 [S34]kyoyumi [S123]ĐạiBảo [S147]khó78 gia cát
Top 9 [S56]TON19 [S109]Đường Tam [S146]MinhThai24 Mã Sieu
Top 10 [S47]Nhật Ký [S121]Em Bùn Đen [S142]diệp vấn sNoWs

⏰Ngày 22/8

22/8 Cụm 1: S1 đến S99 Cụm 2: S100-S135 Cụm 3: S136 đến S147 Cụm 4: S148 đến S152
Top 1 [S48]Thien Trung [S111]Nổ Vỡ Đầu [S141]bin36a Tào Tháo
Top 2 [S41]Rực Lửa [S124]LÃO ĐẠI [S139]Minhchủ87 Tony
Top 3 [S5]Gà Pro [S119]Anh Cường [S139]Tiger nâu vithoibeo
Top 4 [S85]ducnv [S105]Le Hoa [S147]SONY68 Vô Cực
Top 5 [S51]Long nhi [S101]lethanhtai [S144]Thạch Hạo MiemT
Top 6 [S56]TON19 [S111]Ghost69 [S139]tapruoi Kingdoms
Top 7 [S34]kyoyumi [S134]baonghi [S137]AIIA tửđộc
Top 8 [S68]thanhnien [S123]ĐạiBảo [S141]Bạch Đế Cáodidi
Top 9 [S20]Quangtaukaka [S109]Đường Tam [S145]NTT.NTT gia cát
Top 10 [S47]Nhật Ký [S102]áedđ [S141]Rosss HOASAI

⏰Ngày 21/8

21/8 Cụm 1: S1 đến S99 Cụm 2: S100-S135 Cụm 3: S136 đến S147 Cụm 4: S148 đến S152
Top 1 [S48]Thien Trung [S111]Nổ Vỡ Đầu [S139]Minhchủ87 Tào Tháo
Top 2 [S41]Rực Lửa [S124]LÃO ĐẠI [S144]Thạch Hạo vithoibeo
Top 3 [S5]Gà Pro [S119]Anh Cường [S145]NAM LH Tony
Top 4 [S39]Quan vũ [S101]lethanhtai [S141]bin36a Vô Cực
Top 5 [S68]thanhnien [S105]Le Hoa [S140]QuanZú MiemT
Top 6 [S51]Long nhi [S134]baonghi [S145]NTT.NTT sNoWs
Top 7 [S85]ducnv [S123]ĐạiBảo [S147]Theseus đừnggọita
Top 8 [S34]kyoyumi [S119]bố già [S141]LỠ DT1998
Top 9 [S16]Bông Bờm [S109]Đường Tam [S147]SONY68 tửđộc
Top 10 [S56]TON19 [S102]áedđ [S146]MinhThai24 kkkkkk

⏰Ngày 20/8

20/8 Cụm 1: S1 đến S99 Cụm 2: S100-S135 Cụm 3: S136 đến S147 Cụm 4: S148 đến S152
Top 1 [S68]thanhnien [S111]Nổ Vỡ Đầu [S139]Minhchủ87 Tào Tháo
Top 2 [S48]Thien Trung [S119]Anh Cường [S144]Thạch Hạo Vô Cực
Top 3 [S5]Gà Pro [S124]LÃO ĐẠI [S145]NAM LH vithoibeo
Top 4 [S16]Bông Bờm [S134]P.Nhi [S141]bin36a đừnggọita
Top 5 [S41]Rực Lửa [S105]Le Hoa [S140]QuanZú Type 59
Top 6 [S39]Quan vũ [S111]Ghost69 [S145]NTT.NTT sNoWs
Top 7 [S85]ducnv [S101]lethanhtai [S147]Theseus DT1998
Top 8 [S34]kyoyumi [S123]ĐạiBảo [S141]LỠ Tony
Top 9 [S56]TON19 [S109]Đường Tam [S147]SONY68 tửđộc
Top 10 [S47]Nhật Ký [S102]áedđ [S146]MinhThai24 emyeu

 

Bài viết liên quan

[GIẢI ĐẤU] VÕ ĐẠO ĐẠI HỘI – 3VS3 LIÊN SERVER MÙA 4

Giải đấu liên server quy tụ quần hùng thiên hạ, là nơi phô diễn sức mạnh đỉnh cao, xin mời các chúa công tham dự VÕ ĐẠO ĐẠI HỘI – 3V3 LIÊ...
01:01 17/08/2023

[SỰ KIỆN] LANDING THÁNG 7 – THẤT TINH BÍ BẢO

LINK LANDING: https://tqlt.gamota.com/landing/truy-tim-kho-bau ⏰ Thời gian:15h 19/7 đến 21h 26/7/2023. ⚙️Thể lệ sự kiện: Chúa công sẽ ấn ...
01:01 01/08/2023

[SỰ KIỆN] LANDING THÁNG 5 – ĐẠI TIỆC TAM NIÊN

Link landing: https://tqlt.gamota.com/landing/dai-tiec-tam-nien   ⏰ Thời gian:15h 12/5 đến 21h 19/5/2023.   Để tham gia vào sự ...
01:01 01/08/2023

[SỰ KIỆN] LANDING THÁNG 4 – TRUY TÌM KHO BÁU

LINK LANDING: https://tqlt.gamota.com/landing/truy-tim-kho-bau ⏰ Thời gian:15h 18/4 đến 21h 24/4/2023. ⚙️Thể lệ sự kiện: Chúa công sẽ ấn ...
01:01 01/08/2023

【TỔNG HỢP】 CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐUA CỤM MÁY CHỦ LIÊN THÔNG CỤM S166S167S168S169S170S171, CỤM S178S179S180

Chuỗi sự kiện dành cho máy chủ sau khi liên thông Cụm S166S167S168S169S170S171 Truy Tìm Chiến Thần – Đua Top Diệt Địch và nhân phần thưởn...
01:01 01/08/2023