[TỔNG KẾT] GIẢI ĐẤU CHÂN MỆNH THÁNH TỬ – MÙA 2

Linh Nhi xin được gửi đến quý vị chúa công bảng điểm tích lũy 4 ngày đầu giải đấu Chân Mệnh Thánh Tử.

⏰Ngày 23/8

23/8 Cụm 1: S1 đến S99 Cụm 2: S100-S135 Cụm 3: S136 đến S147 Cụm 4: S148 đến S152
Top 1 [S41]Rực Lửa [S111]Nổ Vỡ Đầu [S141]LỠ Tào Tháo
Top 2 [S48]Thien Trung [S111]Ghost69 [S139]Minhchủ87 vithoibeo
Top 3 [S68]thanhnien [S124]LÃO ĐẠI [S141]bin36a Tony
Top 4 [S39]Quan vũ [S101]lethanhtai [S147]SONY68 Vô Cực
Top 5 [S5]Gà Pro [S105]Le Hoa [S139]Tiger nâu MiemT
Top 6 [S85]ducnv [S119]Anh Cường [S141]Bạch Đế tửđộc
Top 7 [S16]Bông Bờm [S119]bố già [S144]Thạch Hạo kkkkkk
Top 8 [S34]kyoyumi [S123]ĐạiBảo [S147]khó78 gia cát
Top 9 [S56]TON19 [S109]Đường Tam [S146]MinhThai24 Mã Sieu
Top 10 [S47]Nhật Ký [S121]Em Bùn Đen [S142]diệp vấn sNoWs

⏰Ngày 22/8

22/8 Cụm 1: S1 đến S99 Cụm 2: S100-S135 Cụm 3: S136 đến S147 Cụm 4: S148 đến S152
Top 1 [S48]Thien Trung [S111]Nổ Vỡ Đầu [S141]bin36a Tào Tháo
Top 2 [S41]Rực Lửa [S124]LÃO ĐẠI [S139]Minhchủ87 Tony
Top 3 [S5]Gà Pro [S119]Anh Cường [S139]Tiger nâu vithoibeo
Top 4 [S85]ducnv [S105]Le Hoa [S147]SONY68 Vô Cực
Top 5 [S51]Long nhi [S101]lethanhtai [S144]Thạch Hạo MiemT
Top 6 [S56]TON19 [S111]Ghost69 [S139]tapruoi Kingdoms
Top 7 [S34]kyoyumi [S134]baonghi [S137]AIIA tửđộc
Top 8 [S68]thanhnien [S123]ĐạiBảo [S141]Bạch Đế Cáodidi
Top 9 [S20]Quangtaukaka [S109]Đường Tam [S145]NTT.NTT gia cát
Top 10 [S47]Nhật Ký [S102]áedđ [S141]Rosss HOASAI

⏰Ngày 21/8

21/8 Cụm 1: S1 đến S99 Cụm 2: S100-S135 Cụm 3: S136 đến S147 Cụm 4: S148 đến S152
Top 1 [S48]Thien Trung [S111]Nổ Vỡ Đầu [S139]Minhchủ87 Tào Tháo
Top 2 [S41]Rực Lửa [S124]LÃO ĐẠI [S144]Thạch Hạo vithoibeo
Top 3 [S5]Gà Pro [S119]Anh Cường [S145]NAM LH Tony
Top 4 [S39]Quan vũ [S101]lethanhtai [S141]bin36a Vô Cực
Top 5 [S68]thanhnien [S105]Le Hoa [S140]QuanZú MiemT
Top 6 [S51]Long nhi [S134]baonghi [S145]NTT.NTT sNoWs
Top 7 [S85]ducnv [S123]ĐạiBảo [S147]Theseus đừnggọita
Top 8 [S34]kyoyumi [S119]bố già [S141]LỠ DT1998
Top 9 [S16]Bông Bờm [S109]Đường Tam [S147]SONY68 tửđộc
Top 10 [S56]TON19 [S102]áedđ [S146]MinhThai24 kkkkkk

⏰Ngày 20/8

20/8 Cụm 1: S1 đến S99 Cụm 2: S100-S135 Cụm 3: S136 đến S147 Cụm 4: S148 đến S152
Top 1 [S68]thanhnien [S111]Nổ Vỡ Đầu [S139]Minhchủ87 Tào Tháo
Top 2 [S48]Thien Trung [S119]Anh Cường [S144]Thạch Hạo Vô Cực
Top 3 [S5]Gà Pro [S124]LÃO ĐẠI [S145]NAM LH vithoibeo
Top 4 [S16]Bông Bờm [S134]P.Nhi [S141]bin36a đừnggọita
Top 5 [S41]Rực Lửa [S105]Le Hoa [S140]QuanZú Type 59
Top 6 [S39]Quan vũ [S111]Ghost69 [S145]NTT.NTT sNoWs
Top 7 [S85]ducnv [S101]lethanhtai [S147]Theseus DT1998
Top 8 [S34]kyoyumi [S123]ĐạiBảo [S141]LỠ Tony
Top 9 [S56]TON19 [S109]Đường Tam [S147]SONY68 tửđộc
Top 10 [S47]Nhật Ký [S102]áedđ [S146]MinhThai24 emyeu

 

Bài viết liên quan

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI S157 – HÀ NGHI

Máy Chủ Mới  – Hà Nghi – Mở 10h00 Ngày 10/9   Chỉ cần đăng nhập máy chủ mới, nhận ngay  VIP 10 , Thiên Mệnh Lữ Bố,  Độc Hoa Đà...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 10/09/2022

⛩[GIẢI ĐẤU]⛩ VÕ ĐẠO ĐẠI HỘI – TAM ANH ĐẠI CHIẾN LIÊN SERVER MÙA 2

Giải đấu liên server quy tụ quần hùng thiên hạ, là nơi phô diễn sức mạnh đỉnh cao, xin mời các chúa công tham dự VÕ ĐẠO ĐẠI HỘI – TAM ANH...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 02/09/2022

【TỔNG HỢP】 CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐUA CỤM MÁY CHỦ LIÊN THÔNG CỤM S124S126S125S127S129S128S130S131S132S133S135S134 , CỤM S136S138S137S139S141S140, CỤM S148S149S150

  Linh Nhi xin gửi đến các chúa công chuỗi sự kiện đua top cực hấp dẫn dành cho máy chủ liên thông: Chuỗi sự kiện dành cho máy chủ s...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 01/09/2022

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI S154 – HÀN ĐƯƠNG

Máy Chủ Mới  – Hàn Đương – Mở 10h00 Ngày 27/08 Chỉ cần đăng nhập máy chủ mới, nhận ngay  VIP 10 , Thiên Mệnh Gia Cát Lượng,  Lục Tố...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 28/08/2022

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI ĐẤU CHÂN MỆNH THÁNH TỬ MÙA 2

Cụm 1: S1 đến S99 Chung cuộc Tên nv Điểm ngày 1 Điểm ngày 2 Điểm ngày 3 Điểm ngày 4 Tổng Top 1 [S48]Thien Trung 35 40 40 35 150 Top 2 [S4...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 26/08/2022