ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THANH TOÁN

Điều khoản sử dụng chức năng thanh toán này là một bộ phần không tách rời Thỏa thuận dịch vụ GAMOTA.

Bạn nên đọc cẩn thận tất cả điều khoản và điều kiện trước khi tham gia dịch vụ và thanh toán thông qua hệ thống thanh toán do GAMOTA cung cấp cho người dùng.


1. Điều kiện gia nhập dịch vụ:

- Bạn đã có tài khoản Appota ID và đang sử dụng Sản phẩm / Dịch vụ do GAMOTA cung cấp.

- Bạn đã chấp nhận Thỏa thuận dịch vụ GAMOTA và các Điều khoản sử dụng chức năng thanh toán tại đây.

- Bạn đồng ý uỷ quyền cho GAMOTA thực hiện các thao tác cần thiết để xử lý giao dịch thanh toán nạp vào tài khoản AppotaID theo đúng yêu cầu của bạn và phù hợp với quy trình hoạt động của hệ thống.

- Bạn sở hữu các mã thẻ nạp do các nhà mạng viễn thông cung cấp và chưa qua sử.


2. Các điều khoản về thay đổi:

- APPOTA có thể thay đổi Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào. Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày GAMOTA cập nhật bản sửa đổi và được công bố công khai trên website của GAMOTA . Định kỳ, bạn có thể xem lại các điều khoản sử dụng dịch vụ và cập nhật các thay đổi (nếu có). Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các giao dịch phát sinh sau khi những thay đổi có hiệu lực.


3. Giao dịch hợp lệ:

- Giao dịch theo đúng hướng dẫn, quy định của hệ thống.

- Có thông tin giao dịch chính xác và thực tế.

- Không có khiếu nại của chủ tài khoản AppotaID.


4. Chính sách hoàn trả và hoàn phí:

- Tất cả các giao dịch thực hiện thông qua hệ thống thanh toán theo yêu cầu của bạn là không thể thay đổi và trả lại sau khi giao dịch của bạn đã được hoàn thành.

- Trong bất kỳ trường hợp nào bạn gặp sự cố khi thực hiện giao dịch, vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ để được trợ giúp.

- Bạn có quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp bạn đã thực hiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của GAMOTA nhưng không nhận được dịch vụ trong vòng hai (02) ngày làm việc (không kể ngày cuối tuần và ngày lễ) kể từ khi giao dịch của bạn được xác nhận là thành công. Chỉ những khiếu nại gửi qua email tới email chăm sóc khách hàng của GAMOTA mới được coi là hợp lệ. Nếu sau hai (02) ngày làm việc kể từ khi giao dịch của bạn được xác nhận là thành công và không có khiếu nại gửi đến GAMOTA ,GAMOTA sẽ coi như là yêu cầu của bạn đã được hoàn thành và GAMOTA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào phát sinh sau thời gian này.

- Chức năng thanh toán GAMOTA cung cấp cho người dùng nhằm đảm bảo sự an toàn của các bên giao dịch. Do đó, bạn phải hiểu sâu sắc và đồng ý với GAMOTA về quyền của chúng tôi gửi thông báo giao dịch cho bạn. Các thông báo này sẽ được gửi qua email từ địa chỉ email chính thức của GAMOTA.

- Trong trường hợp hệ thống của GAMOTA có phản hồi tiêucực về giao dịch của bạn, GAMOTA sẽ ngay lập tức ngừng giao dịch và yêu cầu bạn xác minh thông tin.

- Hệ thống của chúng tôi đánh giá cao sự riêng tư của bạn và sử dụng các phương pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và thanh toán của bạn. Thông tin của bạn trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo sự an toàn. Sau khi bạn hoàn tất quá trình đặt hàng, bạn phải thoát khỏi chế độ an toàn.

- Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc các hình thức khác để can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu. Hệ thống cũng cấm việc lây lan, tuyên truyền hoặc khuyến khích cho bất kỳ hoạt động nào gây cản trở, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ bị tước tất cả các quyền và sẽ bị truy tố theo luật nếu cần thiết.

- Tất cả các thông tin giao dịch sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp các cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ có nghĩa vụ cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

- Chúng tôi khuyên bạn rằng bạn không nên cung cấp chi tiết về khoản thanh toán cho bất cứ ai qua email, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất bạn có thể chịu được trong trao đổi thông tin của bạn thông qua internet hoặc email.


5. Các quyền từ chối giao dịch:

- GAMOTA có thể từ chối giao dịch của bạn nếu GAMOTA nhận được cảnh báo từ hệ thống của mình về lịch sử giao dịch,số lượt giao dịch/giá trị giao dịch vượt quá giá trị giao dịch GAMOTA cho phép, có cơ sở để GAMOTA nghi ngờ nguồn gốc thẻ của bạn.


6. Quản lý Tài khoản:

- GAMOTA có quyền chặn tài khoản sử dụng dịch vụ hoặc tạm ngưng giao dịch của bạn nếu bạn bị nghi ngờ lạm dụng hệ thống của GAMOTA để thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc gây hại cho hệ thống của GAMOTA và các tài khoản khác trên hệ thống.